IAREP Country Representative for South Africa PDF Print E-mail

Dion T. GEORGE

Member of Parliament

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

There exists a pressing need in South Africa to accelerate economic growth and reduce unemployment in order to lift the population out of poverty. Economists, psychologists, politicians, sociologists and others interested in the social sciences can make a significant contribution. Economic Psychology and Behavioural Economics focus on including psychological insights in the development of economic theory. A deeper understanding of human behaviour in the context of the economy will assist in the development of appropriate public policies. The field covers research in areas such as saving, investment, consumer credit, the impact of currency change and inflation targeting on economic behaviour, choices under risk and individual differences in economic behavior. The Journal of Economic Psychology and regular conferences have created a truly international community of researchers seeking to contribute to the development of this relatively new field. Please contact me if you have any queries.

Daar is in Suid-Afrika 'n dringende behoefte aan versnelde ekonomiese groei en die vermindering van werkloosheid ten einde die bevolking uit armoede te haal. Ekonome, sielkundiges, politici, sosioloë en ander wat in maatskaplike wetenskap belang stel, kan 'n aansienlike bydrae maak. Ekonomiese Sielkunde en Gedragsekonomie lê die klem daarop om sielkundige insigte in die ontwikkeling van ekonomiese teorie in te sluit. 'n Beter begrip van menslike gedrag in die konteks van die ekonomie sal help om die gepaste openbare beleid te ontwikkel. Die veld dek navorsing na terreine soos besparing, belegging, verbruikerskrediet, die uitwerking van valutaveranderings en inflasie-teikenstelling op ekonomiese gedrag, keuses met risiko's en individuele verskille in ekonomiese gedrag. Die Journal of Economic Psychology, en gereelde konferensies, het 'n waarlik internasionale gemeenskap van navorsers geskep wat tot die ontwikkeling van hierdie betreklik nuwe terrein wil bydra. Skakel my gerus as u enige vrae het.