IAREP Country Representative for The Netherlands PDF Print E-mail
cr2006_netherlands

Harold W.J.M. MIESEN

University of Tilburg

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Being named a country representative for IAREP makes official what I sort of have been doing all along for the past 10 years: promoting the IAREP conference in the Netherlands. IAREP is an ideal opportunity for (starting) researchers and others who are interested in exchanging ideas and finding inspiration for scientific research in a warm-end, non-competitive environment. What I like in particular about IAREP is that a broad range of topics are welcomed without losing focus of the main perspective, Economic Psychology. This discipline is important to me since my research activities involve explaining a broad range of consumer behaviours by means of psychological processes and variables. In the past, IAREP attendees have proven to be an excellent sounding board in this respect. The fact that the conference organizers combine these properties with excellent organizational skills makes the conference what it is today: an indispensable asset to scientifically and practically oriented researchers who wish to broaden their scope.

De benoeming tot landsvertegenwoordiger voor het IAREP maakt officieel wat ik in de afgelopen 10 jaar al die tijd eigenlijk al heb gedaan: het promoten van het IAREP-congres in Nederland. IAREP is een ideale gelegenheid voor (startende) onderzoekers en anderen die geinteresseerd zijn in het uitwisselen van ideeen en het vinden van inspiratie voor wetenschappelijk onderzoek in een warme, niet-competitieve omgeving. Wat me met name aanspreekt aan het IAREP is dat een breed scala aan topics wordt verwelkomd zonder dat hierbij het hoofdperspectief uit het oog wordt verloren, Economische Psychologie. Deze discipline is belangrijk voor me omdat mijn onderzoeksactiviteiten zich richten op het verklaren van een breed scala aan consumentengedragingen met behulp van psychologische processen en variabelen. In het verleden is gebleken dat de IAREP-congresbezoekers in dit opzicht een uitstekend klankbord vormen. Het feit dat de organizatoren deze eigenschappen combineren met uitstekende organizatorische vaardigheden maakt het congres tot wat het vandaag de dag is: een onmisbaar goed voor wetenschappelijk en praktisch georienteerde onderzoekers die hun blik willen verruimen.