IAREP Country Representative for Finland PDF Print E-mail
cr2006_finland

Satu LÄHTEENMÄKI

Turku School of Economics

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

IAREP (International Association for Research in Economic Psychology) is a network and contact forum of researchers who find themselves in the middle ground of applied psychology and economics. I.e. a network of researchers who are interested in the psychological and behavioral consequences of economic decisions, as well as those who are interested of psychological factors' impact on economic behavior. This is a broad field of research joining together researchers that don't find themselves comfortable in established sciences: the members thus come from various fields: economic psychology, cognitive psychology, organizational behavior, management sciences, sociology, marketing, consumer research, economics, financing and statistics. I myself have a background in management and organization research, but with an inexhaustible interest in the psychology of human behavior in organizations ranging from very essence of leadership to career motivated behavior and psychological bond to organizations. Therefore it is characteristic for IAREP, that the range of topics of annual conferences varies a lot: when we at the Turku School of Economics were hosting the annual IAREP/SABE conference year 2002, the theme was 'Stability and Dynamics of Power'. Having participated the conferences since 1994, and been country representative for Finland almost 10 years, I must say that each year I find there new contacts and enriching ideas. The feeling is relaxed and friendly - yet scientific ambition and the level of discussion high. Therefore I can warmly recommend you to test it yourself by participating IAREP's annual colloquium. By this means you automatically become a member for the next year and also get the Journal of Economic Psychology and Behavioral Economics for a year at a discounted price. Would you like to know more, please don't hesitate to contact me at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

IAREP (International Association for Research in Economic Psychology) on nimensä mukaisesti sellaisten tutkijoiden yhteistyöverkosto, jotka liikkuvat soveltavan psykologian ja taloustieteiden rajamaastossa. Yhteisenä kiinnostuksen aiheena ovat toisaalta taloudellisten päätösten psykologiset vaikutukset yksilöiden käyttäytymiseen, toisaalta yksilöpsykologisten tekijöiden vaikutukset taloudelliseen päätöksentekoon ja käyttäytymiseen, jolla on liiketaloudellista merkitystä ? siis tutkimusalueen, jolla Suomessa ei ole oikeastaan edes nimeä, saati kotia. Näin ollen jäsenistön kirjo eri tieteenaloilta on melkoinen: kognitiivinen psykologia, organisaatiopsykologia, sosiologia markkinointi, kuluttajatutkimus, johtaminen, hallintotieteet, kansantaloustiede ja rahoitus, talousmatematiikka ja tilastotiede. Amerikkalaisen yhteistyöorganisaatiomme SABE:n (The Society for the Advancement of Behavioral Economics) myötä tutkijakontaktien kirjo laajenee myös Atlantin taakse, sillä heidän osuutensa vuosikonferensseissa on varsin vahva. Itse ole ollut jäsen reilun 10 vuoden ajan ja maakoordinaattorina vuodesta 1998. Vuosittaisiin konferensseihin olen osallistunut vuodesta 1994 asti kutakuinkin säännöllisesti. Joka kerta olen todennut konferenssin paitsi tutkimuksellisesti rikastuttavaksi, myös kyennyt hyödyntämään sitä uusien tutkijakontaktien solmimismielessä. IAREP'in parissa koen tapaavani aitoja ja innostuneita tutkijoita mukavan rennossa ja tieteellisesti inspiroivassa ilmapiirissä. Tieteellisestä tasosta tinkimättä konferenssit järjestetään todella viehättävissä paikoissa. Vaikka suomalaisia jäseniä on toistaiseksi suhteellisen vähän, olemme mekin päässeet mukaan konferenssin järjestelyvastuuseen: vuonna 2002 vuosikonferenssi pidettiin Turussa teemalla Stability and Dynamics of Power. Vuosittain järjestetään erityisteemoihin liittyviä workshoppeja. Täyden jäsenmaksun maksaneet saavat Journal of Economic Psychology and Behavioral Economics vuosikerran. Tule konferenssiin, niin olet automaattisesti jäsen seuraavan vuoden ajan ja näet mitä IAREP tarjoaa. Jos sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it